Aanvullende dekkingen


Voor auto- en motorverzekeringen heeft u tevens de keuze uit de volgende aanvullende verzekeringen:

No-Claimgarantie

Met de no-claimgarantie is uw no-claimkorting (korting vanwege schadevrij rijden) bij één schade per jaar beschermd. U kunt dus jaarlijks één schade indienen met behoud van uw no-claimkorting. Bij opzegging staat op de royementsverklaring het werkelijk aantal schadevrije jaren dat u heeft.

Ongevalverzekering voor Inzittenden

Met deze dekking wordt een vast bedrag uitgekeerd aan bestuurder en passagiers na een ongeval wanneer er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit.

Schadeverzekering voor Inzittenden

Met deze dekking wordt de daadwerkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers na een ongeval uitgekeerd. Er hoeft dus geen sprake te zijn van overlijden of blijvende invaliditeit. Vergoed wordt o.a. medische kosten, verlies van inkomsten, smartengeld en schade aan kleding/bagage.

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer u niet all-risk verzekerd bent voor uw autoverzekering en u lijdt schade door toedoen van een ander, dan dient u deze schade normaliter zelf te verhalen bij de tegenpartij. Met een rechtsbijstandverzekering wordt dit voor u geregeld.