Zorg- en verzuimverzekering


De financiële gevolgen die u ondervindt bij ziekte van een van uw medewerkers, zijn de laatste jaren flink toegenomen.

Loondoorbetalingsplicht

Als werkgever bent u verplicht om het loon van uw zieke werknemer gedurende de eerste twee ziektejaren voor 70% door te betalen (op minimaal het niveau van het minimum loon). Uw (collectieve) arbeidsovereenkomst kan zelfs bepalen dat het volledige salaris bij ziekte doorbetaald moet worden.


Ziekengeldverzekering

Een ziekengeldverzekering biedt uitkomst. Die vergoedt namelijk een deel van het loon dat u doorbetaalt aan uw zieke werknemer, met inachtneming van een eigen risico. Het eigen risico kan op twee verschillende manieren worden bepaald. Zo kunt u kiezen voor een eigen risico in tijd (bijvoorbeeld de eerste twee of zes weken per ziektegeval) of een eigen risico is geld (meestal aantrekkelijk voor grote bedrijven).


Preventieve maatregelen

Wat zeker zo belangrijk is: verzekeraars verrichten steeds meer inspanningen om te voorkomen dat uw medewerkers langdurig ziek worden. Of, als dat toch gebeurt, dat ze zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. Preventieve maatregelen, wachtlijstbemiddeling, snelle interventies in geval van dreigend lang verzuim, en een actieve begeleiding van zieke werknemers dragen hier aan bij.


Wet Verbetering Poortwachter

Het afsluiten van een ziekengeldverzekering helpt u ook bij het voldoen aan de strenge eisen die de Wet Verbetering Poortwachter aan u stelt, ten aanzien van het voorkomen van arbeidsongeschiktheidsinstroom.


Afspraak?

Advies nodig? Kom gerust langs voor een vrijblijvend adviesgesprek op ons kantoor in Franeker of St.-Annaparochie.