Arbeidsongeschiktheidverzekering


Als u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken, bent u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Als ondernemer is er dan geen sociale zekerheid waar u op terug kunt vallen waardoor uw inkomen (gedeeltelijk) wegvalt. Dit betekent voor de meeste ondernemers dat zij maanden en soms jaren zonder inkomen zitten en uiteindelijk de vaste lasten (zowel privé als zakelijk) niet meer kunnen dragen.

Periodieke uitkering bij ziekte en invaliditeit

Wilt u zeker zijn dat u inkomen behoudt wanneer u (tijdelijk of blijvend) arbeidsongeschikt raakt? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voorziet zelfstandig ondernemers in een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit. U kunt zelf kiezen hoe hoog deze uitkering is. Uiteraard kunnen wij u helpen bij het bepalen van dit bedrag zodat u in staat blijft om uw maandelijkse lasten te blijven voldoen.


Afspraak?

Kom gerust langs voor een vrijblijvend adviesgesprek op ons kantoor in Franeker of St.-Annaparochie.