Privacy regeling


U kunt onze website anoniem bezoeken met inachtneming van wat hieronder over cookies wordt vermeld.

Centraal klantenbestand

 

De privacywetgeving ziet op de automatische gegevensverwerking van uitsluitend natuurlijke personen. Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden vastgelegd in één centraal klantenbestand dat wordt beheerd door HFD. Het betreft hierbij onder meer de volgende persoonsgegevens:

  •     werkgever
  •     naam, postcode en huisnummer
  •     opleiding
  •     ervaring met financiële diensten en producten.

Het doel van het centrale klantenbestand is educatieve inspanningen door werknemers van Wft vergunninghouders mogelijk te maken. Ook worden de gegevens van relaties van Wft vergunninghouders vastgelegd als onderdeel van de educatieve inspanningen die deze relaties zelf dienen te verrichten. Wij zullen de gegevens in het centrale klantenbestand tevens gebruiken voor statistische analyses, die op hun beurt worden gebruikt ter ondersteuning van ons marketingbeleid. Wijzigingen in de reikwijdte van het centrale klantenbestand, de daarin op te nemen persoonsgegevens zullen op deze pagina worden vermeld.

Gegevensverwerking
HFD zal persoonsgegevens verwerken voor de navolgende doelen, met inachtneming van de principes van de Europese Dataprotectie Richtlijn en ten behoeve van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering:

  •     Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.
  •     Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een klant (werknemer dan wel consument) in stand te houden dan wel uit te breiden.
  •     Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector.
  •     Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht van verzet
Indien u niet benaderd wenst te worden met informatie over producten en diensten, kunt u dit schriftelijk melden aan het hieronder vermelde adres:

Hiemstra Financiële Diensten
T.a.v. de directie
Kleijenburg 2
8801 KN Franeker

Cookies
Om u bij het bezoek aan de website van HFD te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de klant worden gestuurd en op de pc van de klant worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Onze programmatuur is zodanig ingericht, dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt. Wilt u deze cookies niet ontvangen, blokkeer dan in uw browser indirecte cookies (3rd party cookies).